Sök
cart icon

Förstärkare


TONNA


Elvox - Digibus

Från franska Tonna kommer ett antal flexibla och högkvalitativa förstärkare för kabel-TV-nät. Tonnas FC-serie omfattar förstärkare som tack vare sin höga utnivå (GaAs-teknik) och förstärkning upp till 40 dB kan användas både som linje- respektive fastighetsförstärkare. Förstärkarna i FC-serien är försedda med utbytbara diplexfilter samt inbyggd returförstärkare. Likaledes är dämpare och korrigerare i plugg-in-utförande. Förstärkarna har kompakt och vattentät kapsling, som likaså är HF-tät upp till 3 GHz. Vidare är de utrustade med överspänningsskydd samt nätdel med mjukstart och strömbegränsning. Även något enklare förstärkare med de flesta av FC-seriens fördelar (t ex hög utnivå) finns i Skylinks produktsortiment.

VISA PRODUKTER

 

WISI


WISI

Från tyska WISI erbjuder Skylink en serie kostnadseffektiva förstärkare. De är färdigutrustade ”all-on-board” vid leverans.

Alla inställningar sker via byglar eller WISI Q-step och kan göras under drift utan att signalen bryts.

VISA PRODUKTER

 Postadress:
Skylink AB
Box 179
431 22 Mölndal

Besöksadress:
Skylink AB
Kråketorpsgatan 24
431 53 Mölndal

Telefon växel: 031-776 89 90
E-post: info@skylink.se