Sök
cart icon

MF-nät


Tonna Rhapsodie


Elvox - Digibus

Från franska Tonna kommer system Rhapsodie – ett flexibelt, moduluppbyggt fleranvändarsystem av hög kvalitet. System Rhapsodie är ett nytt koncept för distribution av MF- samt terresta TV-signaler i SMATV-anläggningar. Systemets moduluppbyggnad möjliggör distribution av kanaler för att möta individuella önskemål – SMATV-användaren blir en individuell abbonent. MF-switchen utgör basen i system Rhapsodie. Den möjliggör distribution av 4 st MF-signaler samt terrest TV-signal till 6 eller 8 användare. MF-omkopplarna kan monteras parallellt för distribution av upp till 16 st MF-signaler. Likaså kan de kaskadkopplas för anslutning av upp till 24 användare. System Rhapsodie finns i två olika utföranden. Den terresta signalen kan kopplas in på respektive MF-switch alternativt på respektive DiSEqC-switch, beroende på vilket som är lämpligast vid installationen i fråga.

VISA PRODUKTERPostadress:
Skylink AB
Box 179
431 22 Mölndal

Besöksadress:
Skylink AB
Kråketorpsgatan 24
431 53 Mölndal

Telefon växel: 031-776 89 90
E-post: info@skylink.se