Sök
cart icon

Elektronikenheter

Elvox Vimar
Elektronikenheter

De elektronikenheter som ingår i Elvox DueFili 2-trådssystem kommer antingen med eller utan färgkamera, samt antingen med display/knappsats inklusive inbyggt digitalt boenderegister och kodlås eller av typ med en anropsknapp för varje svarsställe. Samtliga portapparater kan utrustas med beröringsfria läsare från de flesta leverantörer av passersystem.

Display med knappsats

Lämpligt användningsområde är större fastigheter med upp till 200 svarsställen, och eller då man vill ha ett integrerat kodlås och digitalt boenderegister. Elektronikenheterna går att utrusta med en modul med knappar för direktanrop

En knapp för varje svarsställe

I de fall fastigheten inte har så många svarsställen och det inte finns något behov av integrerat kodlås så är denna typ bra.

Med eller utan kamera

Samtliga typer av elektronikenheter finns med eller utan bild, det vill säga med eller utan färgkamera.Postadress:
Skylink AB
Box 179
431 22 Mölndal

Besöksadress:
Skylink AB
Kråketorpsgatan 24
431 53 Mölndal

Telefon växel: 031-776 89 90
E-post: info@skylink.se