Positiv energi på globalt säljmöte hos VIMAR


Under två dagar anordnade VIMAR sitt första globala säljmöte i Marostica, Italien. Nya nätverk skapades och nya intressanta kontakter togs. Många exempel "Best Practices" och "Lessons Learned" delades mellan deltagarna. Deltagarna fick även möjlighet att närvara på ett levande parti schack.