GPRS kommunikationsmodul för INTEGRA & INTEGRA +


INT-GSM - GPRS kommunkationsmodul för INTEGRA och INTEGRA Plus kontrollpaneler från SATEL här.