Vid order överstigande 5 000:- fraktfritt. För order understigande 5 000:- samt på stamkabel debiteras alltid frakt. För material som packats på pall, tas för varje EUR-pall ut en avgift enligt p.ö.s. prislista. På ordererkännande angiven leveransdag anges den dag då godset ska lämna Skylink AB. Eventuell försening ger köparen ingen rätt till skadestånd i någon form, såvida inte särskild överenskommelse träffats om detta. Expeditionsavgift = 0:-, Faktureringsavgift = 0:-.

Speciella villkor vid kabelförsäljning
Angivna priser på kabel gäller hela trummor. Avmätt kabel debiteras med nettopris +15%. Minsta längd är 100 m.